Angst en paniek

Angst en/of Paniek kan ontstaan naar aanleiding van een gebeurtenis, maar kan ook geleidelijk toenemen of plotseling (vanuit het niets) opkomen. Als psycholoog en/of psychotherapeut ga ik op zoek naar de oorzaak van je probleem en kijken we samen hoe je daar wat aan kan doen of er beter mee om kan gaan.

De ene keer betekent het dat we gebeurtenissen gaan verwerken (EMDR), een andere mogelijkheid is om te leren relativeren (Cognitieve Gedragstherapie) of er anders mee om te gaan (Assertiviteitstraining, Ontspanningsoefeningen of Mindfulness).

"IK WEET DAT IK NIETS UIT DE WEG MOET GAAN EN DAT IK OP MIJN ADEMHALING MOET LETTEN!"
Client