Werkwijze

In het eerste gesprek (anamnese) wil ik graag de verwijzing van de huisarts hebben en het polisnummer van je verzekeraar.

Ik begin meestal met een korte uitleg over de praktijk en daarna nemen we de persoonlijke gegevens kort door. Vervolgens komen we op de aanleiding van je komst en wat je er tot nu toe aan gedaan hebt. Als Psychotherapeut wil ik graag je biografie weten en die zal ik uitvragen. Tenslotte komen we uit op je hulpvraag; datgene wat je zou willen of willen bereiken in de therapie.

Ik werk veel met cognitieve gedragstherapie; dit is een manier om je gedachten of visie te onderzoeken. De vraag is of je reëel tegen je problemen aankijkt. Mogelijk zijn er andere gedachten te bedenken of je visie te wijzigen, waardoor je makkelijker met problemen om kan gaan of ze beter kan accepteren.

EMDR is een andere techniek, die ik veel gebruik. Als er gebeurtenissen zijn, waar je nog last van hebt, kun je ze bewerken en verwerken. De gebeurtenis kan een trauma zijn of een heel nare situatie of herinnering. Bij EMDR neem je het vervelendste beeld van de gebeurtenis in gedachten en tegelijkertijd leid ik je af, waardoor de spanning geleidelijk vermindert. Hierdoor kun je uiteindelijk terugdenken aan deze gebeurtenis zonder geëmotioneerd te raken; het heeft minder impact op je leven en je kunt het gemakkelijker achter je laten.

Mindfulness is een andere methode, die ik regelmatig toepas. Het bestaat uit een reeks oefeningen, waarbij je leert beter in het hier-en-nu te zijn. Met bewustzijn probeer je alles onder ogen te zien, ook de zaken die lastig zijn en waar je liever voor wegloopt. De confrontatie met pijnlijke momenten zal in eerste instantie een heftige reactie geven, maar uiteindelijk zal dit tot rust komen en leer je beter te accepteren wat je niet kunt veranderen.