Gz-Psycholoog

GZ-Psycholoog:

een GZ-Psycholoog is een psycholoog, die kortdurend en klachtgericht behandelt. In de eerste gesprekken worden de klachten geïnventariseerd en wordt gekeken naar mogelijke oorzaken. Het doel van de behandeling wordt bepaald, daarna wordt besproken hoe dat bereikt kan worden. In de volgende gesprekken vindt de behandeling plaats.

BIG geregistreerd:

een Gezondheidszorg(GZ) psycholoog is BIG geregistreerd (19049127025).

Vergoeding:

de gesprekken worden vergoed en er is geen eigen bijdrage. Per maand wordt er gedeclareerd en zal de zorgverzekeraar het openstaande eigen risico innen. 

Contract:

ik heb een contract met alle zorgverzekeraars.