Psychotherapeut

Psychotherapeut:

een psychotherapeut is een psycholoog, die zich gespecialiseerd heeft. Ik heb me gericht op de cognitieve gedragstherapie. Het idee van cognitieve gedragstherapie is dat je door een andere manier van kijken naar de dingen (relativerend) er beter mee om kan gaan.

Langerdurend:

een psychotherapie is een langerdurende behandeling, die zich zowel op de klachten als op de achtergrond richt. Er is meer tijd voor de biografie en er worden patronen verklaard. Na de intake, waarbij klachten en biografie worden uitgevraagd, wordt er een hulpvraag geformuleerd en wordt er een behandelplan opgesteld. Hierna volgt de behandeling.

Gesprekken:

psychotherapie is therapie door middel van een serie gesprekken met een deskundige hulpverlener. De gesprekken kunnen individueel zijn, maar ook met meerdere mensen. Door deze gesprekken krijgt je inzicht in je eigen gedrag en leer je om bestaande patronen te doorbreken.

Anders zien:

psychotherapie kan je helpen om nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is om je te helpen je psychische klachten op te lossen of in ieder geval te verminderen. 

Vergoeding:

de psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en er is geen eigen bijdrage (je spreekt wel het eigen riscio aan).

Contract:

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars.

BIG geregistreerd:

de psychotherapeut is Gezondheidszorg (GZ) psycholoog en is BIG geregistreerd (19049127025;19049127016).