Rouw en trauma

Rouw ontstaat na het verlies van een dierbare en wordt een probleem als je het niet kan verwerken of een plekje geven. Je wordt dan beperkt in je functioneren en het lukt niet om er zelfstandig overheen te komen.

Trauma is een heel heftige gebeurtenis, die veel emoties oproept als je er aan terugdenkt. Hierbij lukt het niet om het te verwerken en je blijft in het dagelijks leven spanning ervaren. Het blijft je leven beïnvloeden en het lukt niet om het achter je te laten.

Als psycholoog en/of psychotherapeut ga ik je helpen om de nare gebeurtenis te verwerken; dit kan door erover te praten, op te schrijven en/of een soort ritueel uit te voeren, waardoor je het afsluit. Het is ook mogelijk de meest heftige momenten één voor één te bewerken en te verwerken (EMDR).

"NA DE EMDR BEHANDELING KON IK DE VERVELENDE GEBEURTENIS ACHTER ME LATEN EN VERDER MET MIJN LEVEN!"
Client