Vergoeding

Ik heb als psycholoog en psychotherapeut een contract met alle zorgverzekeraars. Er is geen eigen bijdrage, maar je spreekt wel je eigen risico aan! Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts met daarop een (vermoeden van een) DSM-diagnose en ik wil graag je pasje van je zorgverzekeraar zien.

Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Er zijn kortere en langere trajecten mogelijk binnen de Psychotherapie. Per maand wordt er afgerekend en krijg je een factuur thuis. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten, maar zal per maand het openstaande eigen risico innen.

Er zijn steeds meer mensen, die zich aanmelden en een vergoeding ontvangen van hun bedrijf of zelf betalen, zodat zij niets te maken hebben met diagnoses, zorgverzekeraars of huisartsbrieven. Het tarief voor zelfbetalers is 120 Euro per 3/4 uur.

In het geval van ‘no show’ breng ik 60 Euro in rekening.

Dit zijn de tarieven voor het Zorgprestatiemodel 2023.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2023: € 124,16 per sessie.

Bij het Zorgprestatiemodel werk ik volgens het principe: planning=realisatie